Alternatif Tıbbın Doğuşu

Alternatif tıbbın doğuşuna bakıldığında günün koşullarında önemli sayılabilecek bazı hastalıkları yenen insanların bu akımı başlattığına tanık olmaktayız. İlk zamanlarda alternatiftıp olarak farklı yöntemlerin uygulandığı bilinmektedir. Bunlardan en bilinenleri; bitkisel ilaç tedavileri, sülük, akupunktur, üfürükçülük vb. gibi yöntemlerdir. Eski zamanlarda ağrı kesiciler olarak; afyon, kenevir gibi bitkiler de revaçtaydı. İnsanların evlerinde bu bitkiler bulunurdu. Hitit coğrafyasında ve Mezopotamya’da büyüler, ruhlar, cinler vb. düşüncelerin o coğrafyaların tıp uygulamalarında hakim olduğu bilinmektedir.

Mısır bu konuda diğer ikisinden daha ileridedir. Muayenenin ilk yöntemleri burada uygulanmıştır. Çeşitli tedavi yöntemleri oluşturulmuş ve hastanın şikayetine göre tedavi yöntemleri çeşitlendirilmiştir. Yani karnı ağrıyan bir kimsenin bu şikayetine yönelik bir tedavi yöntemi ile başı ağrıyan bir kimseye uygulanan tedavi yöntemleri Mısırlılarda farklılaşmıştı. Modern tıbbın gelişerek uzmanlık gerektirdiği dönemlerde alternatif tıp kavramı da belirginleşmiştir.

Modern tıbbın gelişerek uzmanlık haline geldiği dönemlerde bu uzmanlaşmaya eğitim ile sahip olmayan kesimler de sağlık dağıtma fonksiyonlarını yerine getirmeye çalışmaktaydılar. Bu şifacıların sayıları hekimlere oranla daha fazlaydı. Hatta biraz daha ilerleyen dönemlerde tek bir şifacıya muayene olmak fikri değişmiş, birden çok şifacıya muayene olma düşüncesi gelişmiştir. Sayıca şifacı fazla olduğu için hasta olan birinin birden fazla şifacı bulması hiç de zor değildi. Zamanla ilkel yöntemlere başvurmalar azaldı ve modern tıp gelişmeye başladı.

Modern Tıp

Deneylerin artması, ölçüm aletlerinin tıpta kullanılması, diğer pozitif bilimlerin birbirleri ile etkileşim içinde olmaları modern tıbbı geliştirdi. Modern tıbbın gelişmesine rağmen insanların çaresiz kaldığı dönemlerde eski usullere başvurduğu da görülmektedir. Alternatiftıp kesinlikle eski ya da uygulanamaz bir bilgi topluluğu değildir.

İlkel ya da eski olarak adlandırılması yalnızca eski dönemlerde de kullanıldığından ileri gelmektedir. Günümüzde tıp bilimi, uzmanlık alanına dayanan bir bilim ve yöntem olsa da, halen daha alternatif tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Normal şartlarda alternatiftıp ve modern tıp birbirini tamamlayıcı özelliklere sahiptir. İkisinin de avantajları ve dezavantajları vardır.

Alternatif tıp denildiğinde akla sadece bitki tedavileri gelmemelidir. Yani modern tıbbın deneyler ve ölçüm aletleri vb. kullanılarak elde ettiği sonuçlara dayalı elde edilen bilgi birikimine dayalı tedavi yöntemleri yerine kullanılan her şey alternatiftıp olarak adlandırılmaktadır. Sülük yöntemi de bir alternatif tıptır, üfürükçünün şifalı olduğuna inanılan nefesi de bir alternatif tıptır.

Günümüzde daha çok bitkisel tedaviler alternatif tıp olarak halk arasında ifade edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde alternatif tıbbın etkisini ölçmek, bunları geliştirmek ve modern tıp ile etkileşim oluşturabilmek adına 1998 yılında alternatiftıp ve tamamlayıcı tıp alanında çalışmalar yapmak üzere bir merkez kurulmuştur. Çin’de alternatif tıp, tüm tıp hizmetlerinin %40’ını oluşturmaktadır. Şili, Hindistan ve Kolombiya’da da alternatif tıp tüm tıp uygulamaları içinde önemli bir yere sahiptir.