Bilindiği gibi yatırım araçlarından olan döviz, doğru bir şekilde kullanıldığında yatırımcılarına ciddi gelir sağlamaktadır. Bundan dolayı döviz ile yatırım önerileri, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken konulardan birisidir. Her dönem bu önerilerin değiştiğinin bilinmesi ve buna göre pozisyon alınması gerekmektedir.

Döviz ile Yatırım Önerileri Nelerdir?

Dövize yatırım yapacak olan kişilerin öncelikle yatırım türünü belirlemesi gerekmektedir. Çünkü yapılan yatırım uzun vadeli ise farklı öneriler, kısa vadeliyse farklı öneriler verilecektir. Bundan dolayı kullanıcılar, yatırımlarının süresini belirlemeli ve daha sonra gerekli olan araştırmaları yapmalıdır.

Yatırım yaparken piyasanın tanınması ve hangi uzmanların piyasayı iyi bir şekilde okuduğunun öğrenilmesi gerekiyor. Çünkü öneri veren çok sayıda uzman olmasına karşın bunların önemli bir kısmının önerilerinin ya da tahminlerinin tutmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla yanlış uzmanları dikkate almak, yarar yerine zarar getirecektir.

Döviz ile yatırım önerileri dikkate alınırken ülke ve dünya gündeminin takip edilmesi çok önemlidir. Örneğin yatırım aracı olarak Euro’yu tercih eden birisinin Brexit sürecini yakından takip etmesi çok önemlidir. Çünkü bu süreç, hem Euro’nun hem de Sterlin’in değerini ciddi şekilde etkileyecektir. Süreci doğru okumak ve pozisyonu bu şekilde almak, yatırımcıların kısa vadede önemli karlar elde etmesine neden olacaktır.

Bir diğer önemli yatırım aracı olan Dolar için ise özellikler Amerikan Merkez Bankası olan FED’in açıklamalarını ve yaptığı hamleleri takip etmek çok önemlidir. FED tarafından yürütülen politikalar, Dolar’ın değerini direkt etkilemektedir. Atılacak olan adımların tahmin edilmesi ve uzman görüşlerinin dikkate alınması, bu konuda daha da önemlidir.

Döviz ile Yatırım Önerileri ve İç Gündem
Ülke içindeki gündem, döviz ile yatırım önerileri için takip edilmesi gereken önemli bir husustur. Çünkü dövizin değerini iç siyaset de fazlasıyla etkilemektedir. İç gündemde takip edilmesi gereken hususların başında Merkez Bankası ve siyasi olaylar gelmektedir. Çünkü bu iki unsur, TL’nin değerini sürekli olarak etkilemekte ve buna bağlı olarak dövizlerin değeri değişkenlik göstermektedir. Unutulmamalıdır ki bu öneriler, daha öncede denildiği gibi sürekli değişkenlik göstermektedir.

 

Bu yazıda yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.