Serbest Muhasebeci Mali Müşavir belgesi alabilmek için ilk yapılması gereken işlem Staj Başlatma işlemidir. SMMM belgesi almak isteyenler bulundukları ilin SMMM odasına başvurarak dosyalarını açtırmaları gerekmektedir. Dosyanın açıldığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde staj için kabul edilen bir yer de staja başlamaları şarttır. Aksi takdir de başvuru dosyası iptal edilmektedir.staj

Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir bürolarında staj yapılabileceği gibi SMMM’nin ve ya YMM’nin denetlediği firmalardan birinde ya da şirketinizde staj yapabilirsiniz. Staj süresi toplam 3 yıldır ve bu süre içerisinde staj sınavının başarılı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Staj başlatma sınavı oldukça zor bir sınavdır ve sınava girenlerin ancak % 10’ u başarılı olabilmektedir.

Staj Başlatma İşlemleri

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir belgesinin ilk adımı olan bu işlem SMMM odası tarafından yürütülmektedir. Mezuniyet belgeniz ve ödenmesi gereken başvuru ücreti ile birlikte SMMM odasına başvurduğunuzda staj dosyanız açılır. Dosyanız açıldığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde SGK’lı olarak staja başlamış olmanız gerekmektedir. 2 Yıllık süre içerisinde staja başlamazsanız dosyanız iptal edilecek ve tüm haklarınızı kaybedeceksiniz.

Dosyanızın açılmasının ardından 3 yıl staj yapma zorunluluğunuz vardır. Bu 3 yıllık süre içerisinde staj başlatma sınavında da başarılı olursanız 3 yıllık staj süresinin tamamlanması ile birlikte Serbest Muhasebeci Mali Müşavir yetkinlik sınavına girmeye hak kazanırsınız. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir yetkinlik sınavında ki tüm dersler için 2 kez sınava girme hakkınız bulunmaktadır. Sınavda başarılı sayılabilmeniz için de tüm derslerinizin not ortalamasının 60 ve üzeri olması gerekmektedir.

Adım Adım SMMM Ruhsatı
Staj başlatma dosyası ile başlayan, staj başlatma sınavı, 3 yıllık staj süresi ve SMMM yetkinlik sınavı ile devam eden bu süreç de SMMM ruhsatına giden son adım ise; başarılı sınav sonucunun SMMM Odasına teslim edilmesi, dosyanın kapatılması, vergi ve harçların yatırılarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatının alınmasıdır.